NAPOVED DOGODKOV

30. 8. 2014
Posebno zasedanje Evropskega sveta

28. 8. 2014
Predsednica vlade se bo udeležila Konference o Zahodnem Balkanu v Berlinu

27. 8. 2014
Predsednica vlade si bo ogledala mednarodno vojaško vajo »TAKOJŠEN ODGOVOR 14«